Zásobování vodou pro hašení lesních požárů

„Používejte vodu kdy a kde chcete“

Způsob použití:

Heliskid je koncepčně, zcela nový technický prostředek, umožňující řadu kombinací použití, včetně přepravy pod vrtulníkem do předem určených míst nasazení při hašení lesních požárů. Jedná se o kompaktní a všestrannou přenosnou (převoznou) hasící jednotku, která může být přepravována po zemi nebo vzduchem a to pro snadnější hašení v odlehlých oblastech požárů, ke kterým se nelze s klasickou mobilní zásahovou technikou dostat.

Heliskid se přemísti pomoci vrtulníku do předem určeného strategického místa a skládací nádrž na vodu, která je součásti dodávky, se připraví pro plnění vodou vrtulníkem.

Čerpadlo WASP

Součásti celého zařízení, je např. vysokotlaké přenosné požární čerpadlo model WASP BN-4200-18HP, který je schopen dosahovat tlaku až 30 bar a max. průtoku vody do 420 /min.

Převoz Heliskidu vrtulníkem Plnění Heliskidu vodou KOMPONENTY Heliskid se skládá z lehké hliníkové konstrukce, která je schopna nést zatížení až 3000 litrů vody. Je vybaven 4 teleskopickými podpěrami, které Heliskid po vyjmutí z vozidla stabilizuji po naplnění vodou. Je vybaven skládací nádrží na vodu s kapacitou 3000 litrů a 4-taktním vysokotlakým požárním čerpadlem s nezávislou palivovou nádrží. Dále obsahuje 3-4 hadicové přepravky, což umožňuje vytvoření 240 až 320 metrů útočného hadicového vedení.

ZPŮSOB PŘEPRAVY A VYKLÁDKY:

Kompaktní provedení Heliskidu umožňuje přepravu na jakémkoliv vozidle typu PICK-UP Rovněž je možno převážet další Heliskid na přívěsu za vozidlem. Při vykládce musí být 4 teleskopické nohy podstavce sestaveny a umístěny na pevné podloží tak, aby se perfektně přizpůsobily místu vykládky a uvolnily prostor vozidla před samotným naplněním nádrže vodou.

ZPŮSOB PŘEPRAVY VRTULNÍKEM A PLNĚNÍ VODOU:

Nasazení Heliskidu probíhá převážně ve dvou fázích: Samotná přeprava Heliskidu vrtulníkem do místa nasazení a jeho kompletace, včetně umístění a rozvinutí nádrže na vodu Vlastní plnění nádrže vodou vrtulníkem za pomoci závěsného plnicího vaku na vodu

PŘÍZPŮSOBENÍ VOZIDLŮM PICK-UP

Rozměry Heliskidu jsou přizpůsobeny pro použití většiny vozidel typu PICK-UP, jako je např. vozidlo Nissan Navara s dvojitou kabinou. Zabere celý nákladový prostor vozidla a umožní nakládku nádrže na vodu.

Ilustrace umístěného Heliskidu

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás prosím neváhejte obrátit !