Průvodní informace ohledně výměne termokamer

Výměna jakékoliv termokamery za FLIR®