Hašení Lithiových Baterií -speciální hasivo F-500

Nejefektivnější hasivo na trhu ! Garance nejvyšší bezpečnosti !
Speciální hasivo F-500 vyvinuté pro nejpřísnější podmínky.

SPOLEHLIVÁ OCHRANA
LITHIUM-IONTOVÝCH BATERIÍ

speciální hasivo F-500

Od mobilních telefonů přes solárních jednotky … lithium-iontové baterie používáme každý den, v průmyslovém, obchodním a tak i v soukromém sektoru.

„TYTO BATERIE PŘEDSTAVUJÍ RIZIKO NAHROMADĚNÍ VNITŘNÍHO TLAKU, KDY ZVLÁŠTĚ PŘI NABÍJENÍ
MŮŽE DOJÍT K EXPLOZI BATERIE „ – Neuruppin, Německo

speciální hasivo F-500

Baterie s více články poté mohou představovat ještě vyšší riziko:

 • např. sousední buňky se mohou vznítit a baterii roztopit teplotami potenciálně vyššími než je 1000 ° C !
 • také vlivem vnějších sil, jako mechanické poškození či vnějším zdrojem tepla může dojít ke vzniku nebezpečí požáru !

Požární složky ochrany pro tyto oblasti by proto měly:

 • Zaimplementovat hasící přístroje s hasivem F-500 do objektů
 • Standardizovat jejich použítí ve veřejných objektech a budovách
 • Obeznámit širokou veřejnost s touto problematikou a jejím řešením
 • Proškolit zodpovědné osoby objektů zabezpečených hasivem F-500

“ Proč by měl hasicí prostředek F-500 tedy uspět tam kde ostatní selhali ?“ …

Hasivo F-500 se totiž prokázalo účinnějším než jiné – běžně používané hasící látky v oblastech jako je chlazení, penetrace prostředku a redukce toxických plynů.


F-500 vs. Práškový Hasící Přístroj | Li-ion baterie

Silnější chladicí efekt

Vícenásobné testy ukázaly silnější chladící efekt hasiva. Kombinace vody s hasivem F-500 vytváří silnější chladicí účinek ve srovnání s jinými agregáty hasicích prostředků (např, pěna).

Lepší nárazový účinek

Povrchové napětí vody se snažně sniží po přimíšení hasícího prostředku F-500. Tím se podstatně zvyšuje schopnost hasiva proniknout do baterie a účinkovat tam kde je nejvíce potřeba.

Redukce toxických výfukových plynů

F-500 je „enkapsulační činidlo“ tzn. může obklopit materiál a hořlavé plyny čímž zabraňuje exidačnímu účinku (SAFE efekt). To také přispívá ke snížení případných dopadů toxických výfukových plynů (HF) na lidské zdraví a životní prostředí.

Porovnání Suchého Hasiva / Pěnidla a Enkapsulátoru F-500 na lithiových bateriích

Parametry hasících přístrojů – speciální hasivo F-500:

 • Silný účinek chlazení (odpařování začíná při 70 ° C / 158 ° F)
 • Vysoká schopnost hasiva proniknout do hořlavého materiálu
 • Enkapsulace (zapouzdření) kapalných paliv a výfukových plynů
 • Výrazné snížení toxických výparů
 • Jednoduchý a bezpečný provoz
 • Fluor – free hasivo
 • Rychle a zcela rozložitelné
 • Hasicí prostředek certifikovaný podle UL, EN
 • Skladové číslo NATO
 • Nízký korozivní účinek (hodnota pH cca. 7)
 • Splňuje specifikace EN3 o použitelnosti s elektrickými systémy (do 1 kV, v min. vzdálenosti 1 m)
 • Délka trajektorie 4-6 m
 • Snadná údržba
 • Vyrobeno v Německu

Kromě lithium-iontových baterií, F-500 přenosné hasicí přístroje pomáhají chránit širokou škálu potenciálních nebezpečí požáru

V případě zájmu se prosím podívejte na kategorii speciálně pro speciální hasivo F-500 na odkazu viz. níže

http://qishop.zahas-sro.cz/Multifunkcni-hasivo-F-500-_g21414359_10939.aspx