Důležité informace ke kvalitě zásahových oděvů pro hasiče

Vážení kolegové, přátelé a odborníci. Po dlouhé rozvaze jsem se rozhodla informovat všechny hasiče o kvalitě zásahových oděvů u nás a komentovat vyhlašované požadavky na jejich parametry od HZS.

Na trhu jsme nyní 3-5 výrobců, kteří dodávají své oděvy pro zásah v uzavřených budovách podle normy EN 469. Tato norma a její změny jsou primární a jednoznačné pro všechny hasiče v Evropě i ve světě, kde nemají vlastní normalizační předpisy. Tato norma je 100% garancí vhodnosti použití oděvu pro všechny bez rozdílu národnosti i místa použití.

Informace ve výběrových řízeních, aby bylo v obleku teplo v zimě, sucho v dešti, aby nevzniklo riziko popálenin, nebo úrazu elektrickým proudem jsou všechny řešeny v rámci normy EN 469, a žádné další normy kvalitu oděvu nezvyšují!!!!

Toto je podstatná informace, kterou je potřeba vzít na zřetel, protože ani krajští ředitelé HZS, ani generální ředitelství tuto znalost nemá a stále řeší doplňující kvalitativní požadavky, které jsou již nad rámec kvality oděvů pro hasiče a nic nového o oděvu neříkají!!!

Oděvy s vlhkostní bariérou jsou vhodné do deště! Oděvy s tepelnou bariérou jsou vhodné do zimy! Oděvy s elektrostatickými vlastnostmi jsou vhodné i při vysokém tepelném toku 1000 V!, Oděvy dle EN 469 chrání před popáleninami! Výše popálenin je závislá pouze na síle tepelné bariéry a tepelným vlastnostem svrchního materiálu, který čím je kvalitnější (odolnější teplu) tím více zvyšuje riziko popálenin 3. stupně! Přičemž nikdo tyto hodnoty při zkouškách neuvádí. Riziko popálenin eliminuje pouze velikost oděvu na těle a použití spodního prádla s vyšší gramáží, nebo speciálním tkaním materiálu, kde izolační prostor tkaniny zvýší prostor mezi tělem a ohněm.

Kdyby někdo stále nerozuměl těmto požadavkům a nelogickým zadávacím podmínkám státních hasičů, mohu mu poskytnout osobní a odbornou konzultaci.

Nikde ve světě tyto normy nepožadují, jen v ČR. Nikde ve světě hasiči nepoužívají materiál Viskóza FR jen v ČR.

Nikde v ČR nemohou používat profesionální hasiči oděvy dle EN 469 s jinými reflexními pruhy než jen se žluto-stříbrnými dle vyhlášky, pouze v Moravskoslezském kraji.

Nikde jinde nemohou používat LZO dle EN 15 614 oděvy se žluto-stříbrnými pruhy než jen v kraji Vysočina.

Opravdu nevím, jak se chovat právně a správně a přitom nebýt vylučován z VŘ na základě těchto abnormalit a neodborných požadavků.