Znovuobjevování aerosolu 3. generace….pro potlačení ohně Lithiových baterií

Baterie jsou zdrojem energie pro budoucnost. Očekává se, že globální trh s bateriemi Li-ion dosáhne do konce roku 2019 obrat 33,1 miliard $.

Lithiové baterie se často používají kvůli její vysoké hustotě energie. Jinými slovy, jsou schopné ukládat velké množství energie v lehké a kompaktní formě. Mají však sklon k hořlavosti a k problémům s hašením.

V posledním roce byly dobíjecí baterie, obsahující prvek lithium, obsahem titulků několika špatných zpráv.

1) Vyšetřovatelé v Japonsku vyšetřují, proč se na letišti Narita přehřála na letadle Boeing 787 Dreamliner lithium-iontová baterie a způsobila požár.

2) Výrobce letadel Boeing pak ,,uzemnil“ celou flotilu letadel nové generace poté, co lithiové baterie byly příčinou požáru na dalších dvou letadlech Boeing 787 (787 se pak vrátil do vzduchu, jakmile byl vybaven upraveným systémem na ochranu letadel před požáry baterií).

3) Výrobce elektrických automobilů, společnost Tesla, byl donucen provést po dvou požárech svých luxusních modelů ,,S“, u kterých došlo k požáru spodní podlahy, kde jsou umístěné lithiové baterie pro pohon vozidel, vzdálenou aktualizaci softwaru.

INFORMACE K LITHIUM-IONTOVÝM BATERIÍM
Li-ion technologie baterie:
– Lithium je nejméně hustý kovový prvek.
– Může ukládat hodně energie v lehké a kompaktní formě.
– Může být částečně nabita a vybita, mnohokrát bez ztráty kapacity.
– Jedná se o vysoce reaktivní látku, která patří do skupiny alkalických kovů.
– Úplné vybití může baterie zničit.

Jak fungují?
– Skládá se ze dvou elektrod oddělených elektrolytem.
– Elektrolyt je roztok solí lithia a organických látek rozpouštědla.
– Při nabíjení jsou lithiové ionty vytlačovány z elektrolytu na uhlíkovou anodu.
– Při vybíjení stékají zpět a vytvářejí tok elektronů, které pohání zařízení.

Proč hoří?
– U velmi tenkých separátorů dochází k malé poruše / poškození.
– To vede k vnitřnímu zkratu a nadměrnému hromadění tepla.
– Spustí se ,,Thermal Runaway“ přehřátí baterie a dojde ke vzplanutí.
– Horká prostředí a nadměrné vybíjení / nabíjení mohou také způsobit přehřátí.

SHRNUTÍ FAKTŮ
Některé části lithiových baterií jsou zvláště zranitelné.
– Tepelný únik způsobuje přehřátí baterie.
– Existuje velké riziko požáru kvůli velkému množství energie uložené v článcích.
– Nekontrolovaný výboj může způsobit požár nebo dokonce výbuch.
– Mechanické poškození, elektrické závady nebo nadměrné teplo může způsobit požár.
– Extrémně toxické zplodiny ohně reagují prudce s jinými látkami.
– V závislosti na elektrolytu se může tvořit nebezpečná kyselina.
– Lithium v kombinaci s vodou tvoří velmi výbušný plyn.

BOJ PROTI POŽÁRŮM LITHIUM-IONTOVÉ BATERIÍ
Konvenční hasící prostředky prozatím čelí odrazujícím výzvám proti jejich použití k hašení specifických požárů, mezi něž určitě patří požáry lithium-iontových baterií.
Někteří výrobci tvrdí, že hasí požáry, pocházející z lithia, pomocí systémů vodní mlhy.
Některé navrhované hasební prostředky mohou situaci ve skutečnosti zhoršit, namísto skutečného potlačení ohně.

LI-IONTOVÁ BATERIE – HASÍCÍ TESTY
Dnešní výzva pro lithium-iontové baterie spočívá v tom, že celosvětová komunita postupně vyvíjí testovací protokoly pro větší a větší napájecí zdroje a dobrou zprávou je, že FirePro již všechny zvládl. Systematické testování proběhlo v rámci výzkumného a vývojového programu FirePro v oblasti hasících metod lithium-iontových baterií.

Procesu zkoušek se mimo jiné účastnili klienti, hasiči, poradci a členové akreditačního orgánu EU. Výsledky testů byly zaznamenány v oficiální zprávě KIWA a jsou na vyžádání k dispozici.

VÝHODY TECHNOLOGIE FIREPRO
Pro designéra
– Jednoduchý design
– Modulární
– Systém bezpečný proti selhání
– Pohodlné a nekonvenční aplikace

Pro instalačního technika
– Jednoduchá a rychlá instalace
– Žádné potrubí

VÝBĚR ZAŘÍZENÍ FIREPRO
– Přátelský k životnímu prostředí
– Ne pyrotechnická směs
– Splňuje přísné průmyslové standardy
– Nízké náklady na vlastnictví
– Zařízení ve více než 110 zemích

Více informací o systému FirePro najdete na webové adrese: http://www.firepro.webnode.cz .