Zapouzdrovač kapek vody F-500 – unikát na poli hasících tekutin pro Lithiové baterie a mnoho dalších problematických materiálů (plasty, fotovoltaika atd.). Ve světě používáno od roku 2011

Nové víceúčelové hasivo se speciálními účinky.

S F-500 nabízíme inovativní tekuté víceúčelové hasivo v koncentrované formě. Jeho způsob působení je založen na rychlém ochlazení, funkčnosti jako smáčecího činidla a zapouzdření micel (viz níže). 

S těmito kombinovanými charakteristikami je F-500 vysoce účinné a ideální pro požáry třídy A, B a části třídy C, D a F.

F-500 (EA) není pěna !

F-500 EA nevytváří a neudržuje pěnovou ani jinou vrstvu, která by uhasila požár a navíc nevyžaduje použití speciálního vybavení.
Navíc nevyžaduje použití speciálního vybavení, které je nutné při použití klasických pěnových prostředků.
Není zapotřebí inventarizovat speciální pěnidla typu AFFF, AR-AFFF apod., včetně specializovaných činidel pro hašení požárů třídy „D“.

F-500 EA je odpovědí na mnohé dnešní výzvy. Ve světě, kde se požáry staly teplejšími a obtížněji se uhasí, jedinečné schopnosti F-500 Encapsulator Agent tyto výzvy splňuje. 

 • Za prvé, F-500 EA má pozoruhodnou schopnost ochladit oheň a okolní struktury, schopnost absorbovat 6-10krát více tepelné energie než čistá voda. 

Díky významnému uvolnění chladné vodní páry již od cca 70°C dochází k velmi rychlému ochlazení hořící látky pod její bod vznícení.

 • Za druhé, F-500 EA zapouzdřuje hořlavé kapaliny a páry, které tvoří micely nebo „chemické kokony“, které činí kapalinu nehořlavou.
 • Konečně F-500 EA přerušuje řetězovou reakci s volnými radikály. Volné radikály jsou nespálené plyny, vznikající během procesu spalování, které se mění na kouř a saze. Inhibice řetězové reakce vede k menšímu množství kouře a toxinů a zvyšuje viditelnost.

PRINCIP HAŠENÍ F-500 A SROVNÁNÍ HASEBNÍCH ÚČINKŮ

F-500 Encapsulator Agent je surfaktant (tenzid) skládající se z molekul s polární (hydrofilní) a nepolární (hydrofobní) částí. Toto speciální složení molekul činí vlastnosti F-500 vysoce účinné při hašení požáru.

Systém pracuje na tzv. „Zapouzdření“: Vytvoření micel může zapouzdřit celou řadu kapalných, plynných a pevných látek intenzivním mísením a v dlouhodobém horizontu se nezapaluje.

Molekuly F-500
• Velké amfipatické molekuly, které mají polární konec a
  nepolární konec
• Polární konec je hydrofilní (vodu přitahující)
• Nepolární konec je hydrofobní (vodu odpuzující)
• Oba konce jednají na sobě nezávisle    
Vodní kapky s F-500
• Nepolární molekulové konce opouštějí vodu.
• Polární molekulové konce jsou vytaženy na povrch
  vodního povrch.
• Výsledkem je „F-500- skin “ na povrchu vodní kapky      


 

VLASTNOSTI A VÝHODY F-500

Vlastnosti

 • Plně rozpustný ve vodě, bez krystalizace a usazenin ve vedení, bez korozivních účinků,
  pH koncentrátu, = 7, ekologické – neobsahuje fluoridy
 • Schváleno pro požáry tříd A a B (DIN EN 2, UL ANSI/NFPA 18)  – přiměšování 0,25%, 0,5% a 1%
  pro požáry třídy A, 6% pro požáry třídy B
 • Tvorba hasební směsi s vodou pomocí různých zařízení – proudnice, přiměšovače, hasicí přístroje,
  tlaková mísící zařízení, hydrantové systémy.
 • Splňuje požadavky EN 3 pro použitelnost na elektrické systémy (do1000 V, minimální vzdálenost 1 m).
 • Snížené povrchové napětí hasiva zlepšuje hasicí účinek (smáčecí účinek).
 • Zvýšená povrchová aktivita zlepšuje pronikání hasiva do hořlavého materiálu.
 • Velmi silný účinek chlazení vlivem časného uvolnění energie do hasicí vody.

       (změna fáze začíná už přibližně při 70 °C)

 • Bez sedimentace (kompletní smícháni, bez inkrustací úzkých průřezů).
 • Viditelné potlačeni kouře.
 • Zapouzdřeni hořící látky, zabránění emise hořlavých výparů.
 • Životnost 15 let.

 Vhodné použití

 • Hašení automobilů, kovů, umělých hmot, gumy,
  pneumatik, dřeva, uhlí, pohonných hmot, minerálních
  olejů, tekutého skla, hořlavých kovů aj.
 • Hašení fotovoltaických systémů.
 • Nabíjecí stanice a sklady lithium-iontových baterií.
 • Zabezpečení rozlitých hořlavých kapalin.

 Výhody

 • Nižší spotřeba hasiva i vody
 • Nižší náklady na likvidaci odpadů po uhašení
 • Menší sekundární škody způsobené vodou
 • Jednoduché a bezpečné používání
 • Menší nebezpečí popálení díky rychlému chlazení
 • Žádné nebezpečí opětného vznícení
 • Menší nebezpečí popálení díky rychlému chlazení
 • Nižší zátěž pro životní prostředí – rychle a plně biologicky rozložitelný

PŘÍKLADY POUŽITÍ A NASAZENÍ

Příklad použití hasiva F-500 při hašení požárů vozidel ve Formuli 1
Kompletně uzavřená a inertizační uhlovodíková paliva

Hašení pomoci spec. JET proudnice Venturi 75 / 130 C – 2L

• Objem zásobníku na hasivo 2 litry
• Průtok 75 a 130 (  l/min při 6-ti barech
• Přímé směšování na proudnici
• Nevznikají žádné usazeniny a odpady ve vedení
• Variabilní nastavení přiměšování (0%, 0,1%, 0,5%, 1% a 3%)

Proudnici 2000 Venturi 75
s 2l zásobníkem lze použít
i u nástěnných hydrantů

Hašení s využitím smáčecích schopností F-500

za pomoci hasebního „kopí“

snížení povrchového napětí a teploty – větší a rychlejší
než u běžných pěnidel a smáčedel, odpařování nastává

již při cca 70°C

Hasicí přístroj WA 6 WNAF-500 s vodní mlhou (sprinklerová hlavice)

• Hasicí přístroj W 6 WNA F-500 kombinuje technologii hašení vodní

  mlhou s výhodami hasiva F-500.

• V postatě se jedná o kombinaci hasicího přístroje a automatického

  stabilního hasicího zařízení.

• Zvlášť vhodný pro provozy, kde není trvalý požární dozor. Při sejmutí z

  držáku funguje jako běžný hasicí přístroj.

• Zavěšen na stěně, při požáru automaticky reaguje vestavěná

  sprinklerová hlavice a hasí vybraný prostor.

Hasicí přístroje model WA3 F-500 a  WA9 F-500

• 3 nebo 9 litrů hasiva

• Koncentrát F-500 v uzavřený v plovoucích kartuších

• Kompaktní a šetrný k životnímu prostředí

• Hašení zařízení pod napětím (do 1000 V, min. vzdálenost 1 m)

Vybrané reference

Od roku 1997 je F-500 Encapsulator Agent úspěšně používán například v USA, Kanadě, Austrálii, Velké Británii a Itálii (také používaný jako standard v italském námořnictvu). Od roku 2008 je F-500 úspěšně používán na německém trhu a přes svou kvalitu a výkon přesvědčil kromě veřejných hasičských sborů a soukromých hasičů stále více uživatelů.

BOSCH (Standardní vybavení a zvlášť doporučené pro lithiové baterie a fotovoltaiku), VARTA Baterie, tým Formule 1 Red Bull, závodní okruh Hockenheimring, jaderné a uhelné elektrárny v Německu, doporučení DEKRA, Státní hasiči Karlsruhe, NATO (válečná plavidla vč. letadlových lodí), ENEL uhelné elektrárny, ENI Versalis Rafinerie,  ILVA ocel, Hasiči New York a další.