Mobilní čerpací stanice

A U T O P R I M E

 


Mobilní čerpadla (stanice) AUTOPRIME slouží při povodňových situacích zejména:

  • K odčerpávání dešťové vody z kanalizační sítě hadicemi přes mobilní nebo jiné hrazení do řeky.-Tímto způsobem je zajištěna funkčnost dešťové kanalizace i při zvýšené hladině vody v řece, kdy zpětné klapky odtok dešťových vod uzavřou.
  • K odčerpávání povodňové vody ze zatopených ploch (lagun) hadicemi přes břehy vodních toků zpět do koryta vodních toků.
  • V období, kdy nehrozí povodně, mohou být tato čerpadla nasazena k odčerpávání spodních vod při zakládání staveb nebo při jiných mimořádných situacích.
  • Čerpadla těchto agregátů jsou vybavena unikátním systémem zavodňování, který je odolný proti přetlaku na sání, což spolu s dokonalým utěsněním hřídele umožňuje zapojení více čerpadel do série a tím dosažení vyššího tlaku při čerpání do vyšších dopravních výšek.

   


Pro kompletní informace klikněte:

ZDE

 

Napsat komentář