Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?

V letech 2015 – 2018 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také z projektu „Nové pracovní příležitosti – Společensky účelná pracovní místa“, který je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost, financován je z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od  5.3.2017  do  4.5.2018  bylo u  zaměstnavatele  ZAHAS s.r.o.  IČO:  60775840 v  rámci projektu podpořeno 1  pracovní  místo  na SÚPM  částkou  24.001 Kč, z toho výše příspěvku z  Evropského sociálního fondu činila 82,38 %, tj. 19.772 Kč  a ze  státního  rozpočtu  České republiky činila 17,62 %, tj. 4.229  Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod. Těmto uchazečům, takto bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.