INFO CORONAVIR ZAHAS

Dobrý den všem.

Chtěli bychom Vás tímto informovat o oficiálním stanovisku , dle našeho názoru, nejvyspělejší organizace na testování ochranných pomůcek pro světové výrobce, a to zkušebny ve Španělském Aitexu k používání roušek z našeho materiálu, vlhkostní bariéry na bázi PTFE (Goretex), nebo PU Polyuretanu s podkladovým materiálem na bázi Aramidu (čili Nomexu a Kevlaru)

Posíláme i originál v EN pro nedůvěřivé a náš překlad je tento:

Jsem Elena Puerto z AITEXu. Dovolte mi, abych vás informoval, že od nynějška budu vaším hlavním kontaktem v AITEXu.

Při pohledu na váš e-mail vám mohu poznamenat, že podle Standardu pro biologická rizika na oděvech by nejkritičtějšími testy byly: pronikání bakterií za mokra, pronikání virů bakteriofágy. Protože se jedná o nepropustný materiál (náš nabízený materiál na roušky, vlhkostní membrána na bázi Aramidu a PTFE, nebo PU), měla by projít minimální úroveň ohrožujícího rizika.

Je také zásadní, aby materiály nabízely i  mechanické vlastnosti, jako je pevnost v tahu a tahu, protože uživatelé budou v pohybu a materiály by měly odolávat.

Dalším důležitým bodem by byl design roušky oděvu s ohledem na kritické zóny, jako jsou rukávy, přední část nebo švy a spoje.

Prosím, v případě, že si přejete cenovou nabídku na testy, které můžeme udělat, dejte nám vědět a budeme rádi s vámi spolupracovat.

Dear Karla,

I’m Elena Puerto from AITEX. Let me inform you that from now on I’ll be your main contact in AITEX.

Looking at your email let me comment you that according the Standard for biological risks on garments, the most critical tests would be: wet bacterial penetration, viral penetration with a bacteriophage. As it is an impermeable material it should pass a minimum level of performance.  

It is also crucial that the materials offer the mechanical properties such as tear and tensile strength, because the users will be in movement and the materials should resist.

Another important point, would be the design of the garment bearing in mind the critical zones such as the sleeves, front part or the seams and joins.

Please, in case you want a quotation for the tests we can do, let us know and we will be pleased to collaborate with you.

Best regards,

Elena Puerto

International Business Manager