Dotace z Programu rozvoje venkova ČR, Státní zemědělský intervenční fond

Pořízení šicího stroje, svářečky TIG a nového serveru včetně příslušenstvíCelková výše přiznané dotace 224.100,- Kč.