Čerpací stanice Autoprime jen u nás! Řešte vodu efektivně!

Mobilní čerpadla (stanice) AUTOPRIME slouží při povodňových situacích zejména:

 • K odčerpávání dešťové vody z kanalizační sítě hadicemi přes mobilní nebo jiné hrazení do řeky. Tímto způsobem je zajištěna funkčnost dešťové kanalizace i při zvýšené hladině vody v řece, kdy zpětné klapky odtok dešťových vod uzavřou.
 • K odčerpávání povodňové vody ze zatopených ploch (lagun) hadicemi přes břehy vodních toků zpět do koryta vodních toků.

                                           

V období, kdy nehrozí povodně, mohou být tato čerpadla nasazena k odčerpávání spodních vod při zakládání staveb nebo při jiných mimořádných situacích.

Čerpadla těchto agregátů jsou vybavena unikátním systémem zavodňování, který je odolný proti přetlaku na sání, což spolu s dokonalým utěsněním hřídele umožňuje zapojení více čerpadel do série a tím dosažení vyššího tlaku při čerpání do vyšších dopravních výšek.

 

Další výhody čerpadel AUTOPRIME

 • Zavodňovací systém SmartPrime vypíná vývěvu při zavodnění čerpadla, šetří energii a její opotřebení.
 • SmartPrime snižuje opotřebení vývěvy jejím vypnutím, když je čerpadlo zavodněno.
 • SmartPrime snižuje spotřebu paliva.
 • Vývěva má lopatky z Kevlaru, což zvyšuje jejich odolnost proti opotřebení.
 • Olejové hospodářství vývěvy je vybaveno dvojí filtrací, která eliminuje emise par oleje do ovzduší.
 • Vysoká sací schopnost čerpadla a velká průchodnost pevných částic rozšiřuje jeho využitelnost v extrémních aplikacích.
 • Dvojitá mechanická ucpávka s těsnícími elementy z karbidu křemíku a elastomeru z Vitonu, zajišťuje dokonalou těsnost hřídele.
 • Mazání ucpávky olejem umožňuje suchý provoz čerpadla bez nebezpečí zadření rotoru.
 • Většina náhradních dílů pro nabízené modely je společná.
 • Vysoká účinnost čerpadla a minimální nároky na jeho údržbu snižují celkové náklady na provoz.
 • Snadná manipulovatelnost.
 • Využitelnost čerpacího agregátu pro širokou škálu aplikací (odvodňování stavebních jam, opravy kanalizací, závlahy, protipovodňová ochrana, atd.).

VŠEOBECNÉ KONSTRUKČNÍ RYSY AGREGÁTU

 

Minimum pohyblivých části v sacím 2. Vývěva (1,8m3)

 1. Patentovaný “SmartPrime“ systém
 2. Filtr
 3. Uzamykatelný horní kryt
 4. Uzamykatelný ovládací panel
 5. Uzamykatelné nárazu-vzdorné dvířka a roletky
 6. Vynikající protihluková ochrana
 7. Nízko emisní motor
 8. Čisticí systém vzduchu
 9. Vysoce odolná hřídel a ložiska
 10. Dvojitá mechanická ucpávka
 11. Velká dvouplášťová nádrž na PHM
 12. Vysoce hydraulicky účinné čerpadlo
 13. Dvojité spirálové oběžné kolo
 14. Kompaktní snadno ovládatelná konstrukce

Čerpací stanice (agregáty)  AUTOPRIME

Samonasávací čerpací agregáty SPP AUTOPRIME-EY jsou montované na jednonápravové podvozky Alko Kober 2, schváleném pro transport na pozemních komunikacích a jsou vybavené ojí s pevně nastavitelnou výškou.

Nová řada čerpadel AUTOPRIME-EY je poháněna dieselovými motory Yanmar.

Celý agregát je uzavřen v protihlukovém krytu a vybaven úkapovou  vanou dimenzovanou na 110 % objemu všech provozních kapalin.  Palivová nádrž má kapacitu pro cca 30 hodin nepřerušovaného chodu čerpadla při jeho plném vytížení s možností připojení externí palivové nádrže. Hrdla čerpadla v úpravě pro připojení rychlospojek typu BAUER.

Dodávka zahrnuje tachometr umožňující regulaci otáček, sací koš, plovákové spínače pro automatické ovládání čerpadla od nastavitelné minimální hladiny (zapnutí) a maximální hladiny (vypnutí čerpadla) v sací jímce.

Zobrazené informace na elektronickém ovládacím panelu: Průtok čerpadla, alarm nízké hladiny oleje, alarm nízké hladiny oleje ve vakuové pumpě, alarm přehřátí motoru, startování motoru, signalizace nízké hladiny paliva, otevření kapoty čerpadla.

 

Agregáty SPP-EY se dodávají v 7 verzích s výkonem od 120 až 522 m3/hod.

 

Výkonnostní křivky čerpadel série QCP nyní serie EY

Základní parametry modelu EY200

 Qmax                                             522 m3/h

Hmax                                              37 m

HSmax                                           9 m

Max. pracovní tlak                       10 bar

Průměr sací hadice                     200 mm

Průměr výtlačné hadice              200 mm

Max.vel.přisávaných části          75×90 mm

Pohonná jednotka                        Yanmar 4TNV88

Akustický tlak                              <63 dBA (@7m)

Spotřeba paliva                            4,5 l (při 2000 ot/min)

 

Materiálové provedení

Plášť čerpadla                             litina (GJL-250)

Oběžné kolo                                SG železo (GJS-500-7)

Hřídel čerpadla                            St St (316)

Olejová vana                                litina (GJL-250)

Vývěva                                           Aluminium

Utěsnění hřídele                          mechanická, dvojitá ucpávka

Materiál ucpávek                         karbid křemíku, Viton

Zpětná klapka                              slitina železa

 

Rozměrový náčrtek

 

Ukázky dalších možných řešení a nasazení čerpacích stanic  AUTOPRIME QCP

 

Čerpací stanice (agregáty)  AUTOPRIME-BY

Samonasávací čerpací agregát Autoprime BY200 v kontejnerovým provedení s úpravou pro zvedání pomoci vysokozdvižného vozíku.

Celý agregát je uzavřen v protihlukovém krytu a vybaven úkapovou vanou dimenzovanou na 110% objemu všech provozních kapalin.

 

Palivová nádrž má kapacitu pro cca 50 hodin nepřerušovaného chodu čerpadla při jeho plném vytížení s možností připojení externí palivové nádrže. Hrdla čerpadla v úpravě pro připojení rychlospojek typu BAUER

 

Agregát je vybaven čerpadlem se spirálním oběžným kolem s velkou průchodností pevných částic a vynikající sací schopností.

Zavodnění sacího potrubí probíhá automaticky pomocí rotační lamelové vývěvy. Jakmile je sací prostor zavodněn, vývěva se vypíná, aby nedocházelo k jejímu opotřebování a ke zbytečným ztrátám energie. Lamely vývěvy jsou vyrobeny z Kevlaru (vyznačuje se velkou odolností proti opotřebení).

Pracovní prostory vývěvy jsou těsněny a mazány olejem. Uzavřený olejový okruh je vybaven odlučovačem a jemnými filtry, které zabezpečují, aby vzduch vystupující z vývěvy byl zbaven všech stop oleje. Hřídel čerpadla je utěsněn dvojitou mechanickou ucpávkou. Ucpávka je mazána olejem, takže nemůže dojít k jejímu zadření ani při dlouhodobém běhu čerpadla nasucho. Unikátní systém zavodňování je odolný proti přetlaku na sání. To spolu s dokonalým utěsněním hřídele umožňuje zapojení více čerpadel do série a tím dosažení vyššího tlaku při čerpání do vyšších dopravních výšek.

 

Další bližší technické parametry

 • Vyhovuje emisní normě Tier III
 • Možnost stohování až 3 jednotek na sebe
 • Čtyři velké přístupové dveře
 • Ovládací panel Murphy ML2000 nebo DEEE800 s funkcí AutoStop, snadná

konfigurace a nastavení výkonu s kontrolou a diagnostikou motoru za pomoci velkého LCD displeje

Agregáty se dodávají v dalších 6 verzích s výkonem od 120 až 522 m3/hod.

Základní parametry modelu BY200

 Qmax                                             570 m3/h

Hmax                                              35 m

HSmax                                           9 m

Max. pracovní tlak                       10 bar

Průměr sací hadice                     200 mm

Průměr výtlačné hadice              200 mm

Max.vel.přisávaných části         75×90 mm

Pohonná jednotka                        Yanmar 4TNV88

Akustický tlak                              <63 dBA (@7m)

Spotřeba paliva                            4,5 l (při 2000 ot/min)

 

Materiálové provedení

Plášť čerpadla                             litina (GJL-250)

Oběžné kolo                                SG železo (GJS-500-7)

Hřídel čerpadla                            St St (316)

Olejová vana                               litina (GJL-250)

Vývěva                                        Aluminium

Utěsnění hřídele                           mechanická, dvojitá ucpávka

Materiál ucpávek                         karbid křemíku, Viton

 

Ukázky nasazení čerpacích stanic  AUTOPRIME  BY

 

 

 

 

Vzhledem k široké nabídce typů, provedení, čerpacích výkonů, tlakových poměrů apod. Vám doporučujeme nás předem oslovit Vaší poptávkou s uvedením Vašich potřeb a my se pokusíme v co nejkratší době Vám nabídnout alternativní řešení Vašeho problému.

 

Jedním s takových to přijatých řešení byl speciálně vyprojektovaný agregát AUTOPRIME-AM35B, který měl řešit jedno z protipovodňových opatření v městě Tábor, konkrétně přečerpání vnitřních dešťových a splaškových vod za povodně z ochráněného území.

Množství čerpaných vod bylo stanoveno na základě předpokládané intenzity deště (158 l/s/ha) a následného výpočtu požadovaného objemového průtoků mobilní čerpací stanice v rozmezí 100 – 350 l/s s možností dosažení maximálního průtoku 390 l/s a dopravní výšky H 22-12 m.

 

Popis agregátů  AUTOPRIME-AM35B

Agregát se vyznačuje vysokým čerpacím výkonem a velko-průměrovými sacími a výtlačnými přírubami DN300. Agregát je uložen do dvouosého, oplachtovaného přívěsu s pevně nastavenou výškou oje.

Čerpadlo agregátu je poháněno dieselovým motorem  Perkins 1104D s emisemi dle EPA.

Agregát je vybaven čerpadlem se spirálním oběžným kolem s velkou průchodností pevných částic a vynikající sací schopností. Zavodnění sacího potrubí probíhá automaticky pomocí rotační lamelové vývěvy. Jakmile je sací prostor zavodněn, vývěva se vypíná, aby nedocházelo k jejímu opotřebování a ke zbytečným ztrátám energie. Lamely vývěvy jsou vyrobeny z Kevlaru (vyznačuje se velkou odolností proti opotřebení). Pracovní prostory vývěvy jsou těsněny a mazány olejem. Uzavřený olejový okruh je vybaven odlučovačem a jemnými filtry, které zabezpečují, aby vzduch vystupující z vývěvy byl zbaven všech stop oleje. Hřídel čerpadla je utěsněn dvojitou mechanickou ucpávkou. Ucpávka je mazána olejem, takže nemůže dojít k jejímu zadření ani při dlouhodobém běhu čerpadla nasucho. Unikátní systém zavodňování je odolný proti přetlaku na sání. To spolu s dokonalým utěsněním hřídele umožňuje zapojení více čerpadel do série a tím dosažení vyššího tlaku při čerpání do vyšších dopravních výšek.

 

Bližší technické parametry agregátů  AUTOPRIME-AM35B

Průtok 350 l/s (21.000 l/min.) při dopravní výšce 12m, s možnosti přetížení na 390 l/s 23.400 l/min).

Výkonnostní křivka AM35B-CC970 S-1

Pracovní průtok (Duty Flow)                               350 l/sec

Pracovní výtlačná výška (Duty Head)                 12 m

Průměr oběžného kola (Imp.Dia)                        407,6 mm

Požadovaný výkon (Power Required)                  52,4 kW

NPSH sací výška (NPSH Required)                        3,4 m

Účinnost (Efficienty)                                                 81 %

Max. výkon (Peak Power)                                        53,2 kW

Uzavřený tlak ventil (Closed Valve Pressure)       14,1 m

 

Hrdla čerpadla jsou v provedení pro připojení rychlospojek BAUER

 

 

       

 

Pro usnadnění orientace v problematice řešení a navrhování vhodného typu agregátu jsme pro Vás, na závěr tohoto katalogového-technického listu, připravili metodickou pomůcku, jejímž cílem je Vás formou grafického vyobrazení seznámit se základními určujícími veličinami souvisejícími s výkonem čerpadla.

Doufáme, že společnými silami se nám podaří nakonfigurovat a následně dodat ten správný agregát na Vaše problémy!