Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?

V letech 2015 – 2018 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také z projektu „Nové pracovní příležitosti – Společensky účelná pracovní místa“, který je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost, financován je z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od  5.3.2017  do  4.5.2018  bylo u  zaměstnavatele  ZAHAS s.r.o.  IČO:  60775840 v  rámci projektu podpořeno 1  pracovní  místo  na SÚPM  částkou  24.001 Kč, z toho výše příspěvku z  Evropského sociálního fondu činila 82,38 %, tj. 19.772 Kč  a ze  státního  rozpočtu  České republiky činila 17,62 %, tj. 4.229  Kč.

Read more about Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?

Export catalogue EN

Export catalogue EN

We would like to inform every abroad costumer, that we will have renew of English e-shop version, where you can find all information in your language after the 1. May. We are wery sorry for long pause of this possibility, but new infosystem QI doesn´t work by our imaginations and we have towait long time […]