2019 „čtvrtstoletí se Zahasem“ ano již tolik let se snažíme všemi možnými i nemožnými způsoby dodat a vymyslet to, co Vám pomáhá zasahovat při Vaší práci. Držte nám pěstí i do dalšího čtvrtstoletí. děkujeme

2019 "Quarter Century with Zahas" yes for so many years we have been trying to deliver and invent what helps you in your work with all possible and impossible ways. Keep your fist in the next quarter century. thank you

Napsat komentář